Thanh Thảo Hugo

Thanh Thảo Hugo

Là một người mẹ rất kỹ tính khi dùng bất cứ món gì cho con, mình đã tìm hiểu & mua chăn gối quây cũi cho Dâu, Bon ở Sleep Baby, sau đó là drap giường khi hai con lớn và đến giờ vẫn luôn tin dùng Sleep Baby.