Kim Ngân

Kim Ngân

Bé Rosa đi học mà các cô nhắn tin hỏi mẹ chăn nệm mua ở đâu không à ? , mẹ đã chỉ Sleep Baby cho các cô rồi đó. Vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ & giới thiệu giúp Sleep Baby nè!