Chị Ốc Thanh Vân

Chị Ốc Thanh Vân

Vô số những bộ quây cũi drap gối của 3 anh em Coca, Cola, Cacao đã được đặt may từ Sleep Baby & đến giờ mình vẫn luôn giới thiệu bạn bè đồng nghiệp sắp sinh bé đến đây.