International Charity Bazaar

International Charity Bazaar

International Charity Bazaar:

Sleep Baby đã rất vui khi làm được việc có ý nghĩa, vừa giới thiệu được sản phẩm của shop đến khách hàng vừa đóng góp được chút hiện kim cho Hội chợ từ thiện quốc tế do câu lạc bộ Lãnh sự tổ chức.