Buổi giao lưu: “Tâm tình viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” 18/08 cùng BS. Đỗ Hồng Ngọc